Принтиране

Главна инспекция по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство

Автор: ИА ГИТ
С активизирането на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения.