Електронно списание

„Труд и право”

е най-голямото списание по трудова и социална проблематика у нас и се ползва от хиляди специалисти.

Списанието поддържа и развива Вашия професионализъм:
– информира Ви, коментира и разяснява промените в законодателството;
– запознава Ви с практиката на ВКС и ВАС, с писмата и указанията на МТСП, НОИ, на другите специализирани държавни органи;
– среща Ви с водещите специалисти – преки участници в законодателния процес и в правоприлагането;
– предлага Ви решения на практически казуси и отговори на конкретни въпроси;
– споделя с Вас добрата практика и Ви предлага модели на професионално поведение;
– зарежда Ви с богата фактологическа и експертна информация.

Списание „Труд и право” е надеждния консултант за работодатели и синдикалисти, за специалисти по труд и човешки ресурси, за практикуващи юристи, за социални експерти и администратори, за счетоводители, за специалисти и служители в държавни органи и учреждения.

403-mckinsey-21a0275-card

Акцент на броя

Трудови отношения

Служебни правоотношения

Защита на личните данни

Заплащане и обезщетения

Безопастност и здраве при работа

Заетост, квалификация и обучение

Социално осигуряване

Здравно осигуряване

Социална фактология

Важно е да знаете!

По пътеките на мъдростта

error: Не е позволено копирането