- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Законосъобразност и прозрачност при използването на „бисквитки“

Терминът „бисквитки“ (cookies) не е легално определен, а се използва за обозначаване на технологиите, които се основават на съхраняване на информация или получаване на достъп до информация, съхранявана в крайното оборудване на абоната или ползвателя.