Принтиране

Значение и действие на вписването в книгата на акционерите

Автор: Георги Хорозов,
1. Правната уредба на книгата на акционерите