- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества

Определението за действителен собственик и изключението от него