Принтиране

Задълбочено установяване на идентичност при дистанционни платежни операции

Автор: Камелия Касабова,
Принципът, заложен в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), е изискване за задълбочено установяване на идентичността на клиента