Принтиране

За правото на участие и правото на глас в общото събрание на акционерите и тяхната защита

Автор: Георги Стефанов,
1. В част от коментарната литература и съдебната практика се приема, че правото на глас на акционерите включва отделни компоненти - правото да се присъства на общото събрание, правото на въпроси и изказвания, правото на гласуване при вземане на решенията.