Принтиране

Въпроси за същността на правоотношението между управителя и дружеството с ограничена отговорност

Автор: Поля Голева,
1. Управителят е изпълнителният орган на дружеството с ограничена отговорност (ООД). От правната уредба в Търговския закон (ТЗ) могат да се направят следните изводи за отношенията между управителя и ООД-то.