Принтиране

Въпроси на задължението за плащане на цена по договора за продажба на дружествен дял в ООД

Автор: Николай Колев,
1. Сключен е договор за продажба на дружествени дялове, в който е посочено, че цената е платена, но в последваща „спогодба“ между страните по договора за продажба пълномощникът на купувача е декларирал, че цената по договора за продажба не е платена, като е уговорен срок за нейното заплащане, при чието неспазване договорът ще се счита за развален.