Принтиране

Въпроси на ликвидацията на търговски дружества в практиката на Върховния касационен съд

Автор: Николай Колев,
1. Ликвидатори на търговски дружества по глава седемнадесета от Търговския закон (Т3) могат да бъдат само физически лица.