Принтиране

Въпроси на договора за прехвърляне на търговско предприятие

Автор: Николай Колев,
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) предприятието представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения.