Принтиране

Въпроси на действията без представителна власт от името на търговец по чл. 301 от Търговския закон в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
Цел на правилото по чл. 301 от Търговския закон