- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС

Преглед на съдебната практика