Принтиране

Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
Преглед на съдебната практика