Принтиране

Въпросът за търговеца – юридическо лице и неимуществените вреди

Автор: Поля Голева,
1. Проблемът, на който искам да се спра в следващите редове, е могат ли търговците и по-специално търговските дружества, които са юридически лица, да претърпят неимуществени вреди от неправомерни действия или бездействия на други лица, в какво се изразяват те, подлежат ли на обезщетяване.