- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Управляващи дружества

Юридическото лице на колективната инвестиционна схема (КИС) е институцията, която управлява дейността на схемата.