Принтиране

Управляващи дружества

Автор: Росен Балтов,
Юридическото лице на колективната инвестиционна схема (КИС) е институцията, която управлява дейността на схемата.