Принтиране

Роля и функции на инвестиционния посредник в светлината на противодействието на изпирането на пари

Автор: Андрей Михайлов
Противодействието на изпирането на пари в дейността на инвестиционните посредници предполага да бъдат изяснени ролята и функциите на самия инвестиционен посредник и начина на неговото устройство и функциониране.