Принтиране

Решението на общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
Правото на дивидент се означава като потенциално право (имуществено право), което възниква едновременно с членственото правоотношение и го съпътства през цялото време на неговото съществуване, тъй като е част от него.