Принтиране

Публичното предлагане на ценни книжа при действието на Регламент (ЕС) 2017/1129

Автор: Ясен Николов
Публичното предлагане на ценни книжа е смесен фактически състав, който включва изпълнението на редица нормативни изисквания, създадени за целите на защитата на инвеститорите. Сред тези изисквания съществено място заема разкриването на информация за емитентите и ценните книжа, която е необходима на инвеститорите за вземането на информирани инвестиционни решения. ...