- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Продажбата на търговско предприятие като стабилизационен и оздравителен способ и продължаване на дейността на търговец – длъжник

1. Съгласно чл. 770, ал. 6 от Търговския закон (ТЗ), когато планът за стабилизация предвижда продажба на цялото предприятие, на обособени части от предприятието или на отделни имуществени права, към молбата се прилага и пазарна оценка на съответното имущество – предмет на сделката, както и на проект на договор, подписан от купувача.