Принтиране

Процесуални въпроси на основанието на иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
Върховният касационен съд (ВКС) приема, че преценката за материалната и процесуалната законосъобразност на решенията на общото събрание се прави към момента на вземането им.