- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Проблеми, възникващи в правоотношенията между банки и потребители в светлината на повишената дигитална несигурност

Бързо развиващата се дигитална среда неоспоримо дава редица възможности за осъвременяване на човешкия живот.