Принтиране

Проблеми, възникващи в правоотношенията между банки и потребители в светлината на повишената дигитална несигурност

Автор: Калоян Георгиев,
Бързо развиващата се дигитална среда неоспоримо дава редица възможности за осъвременяване на човешкия живот.