Принтиране

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала

Автор: Маргарита Балабанова,
Противоречива съдебна практика на ВКС