- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Предлагане на финансови инструменти на вторичния пазар

На вторичния пазар (secondary market) се извършва вторична търговия с вече емитирани финансови инструменти (ФИ).