- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Предимствата на правораздаването чрез Арбитражния съд към Централния депозитар

Сега действащият Закон за публичното предлагане на ценни книжа съдържа подробна уредба на правното положение и дейността на Централния депозитар (ЦД), който бе учреден през 1996 г. от  Министерството на финансите и Българската народна банка, като акционерно дружество.