Принтиране

Правото на участие на акционера на общото събрание на АД

Автор: Николай Колев,
1. Правото на глас е свързано пряко с правото на участие в общото събрание на акционерите и като неотменимо право на акционера не търпи клауза в устава, която да изключва или ограничава правото на глас. Правото на глас се упражнява лично или чрез представител.