Принтиране

Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19

Автор: Велко Джилизов,
В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) няма специални разпоредби в отклонение на общия режим, които да улесняват вземането на корпоративни решения нито за периода на извънредното положение, […]