- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Правни аспекти на криптовалутите

Проблемът за изпреварващото развитие на технологиите и правната регулация