- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практика на ВКС в материята на доброволното представителство (чл. 36 ЗЗД)

Търговското представителство е родово понятие, което обхваща прокурата, обикновеното търговско пълномощие, търговската помощ и търговското представителство в тесен смисъл, което от своя страна може да бъде пряко представителство, косвено представителство или търговско посредничество.