Принтиране

Последици при прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност

Автор: Георги Стефанов,
По своя характер последиците при прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) са три основни вида - организационни, капиталови и имуществени.