Принтиране

Понятие за покрити облигации и основни моменти в правната им уредба

Автор: Поля Голева,
1. На 29.03.2022 г. в „Държавен вестник“, бр. 25 беше обнародван Законът за покритите облигации, който отмени дoсега действащия Закон за ипотечните облигации1 и имплементира Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях.