Принтиране

По някои въпроси на органното представителство на дружеството с ограничена отговорност

Автор: Георги Стефанов,
Органното представителство на дружеството с ограничена отговорност (ООД) от неговия управител (управители) подробно е разглеждано в търговскоправната доктрина и съдебната практика.