Принтиране

Относно суспендирането на правото на глас на съдружник в ООД

Автор: Маргарита Балабанова,
Едно от основните членствени права на съдружниците в ООД е правото им на глас в общото събрание. В Търговския закон (ТЗ) е уредена хипотеза, при която това право на глас се суспендира. Съгласно чл. 137, ал. 3, изр. 2 ТЗ изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството […]