Принтиране

Относно правната фигура на квестора по Закона за кредитните институции

Автор: Сюлейман Башов,
В обективното ни право фигурата на квестора възниква с приемане на Закона за банките и кредитното дело (ЗБКД, обн. ДВ, бр. 25 от 27 март 1992 г.).