- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Освобождаването на управителя на ООД в практиката на ВКС

Освобождаването на управителя във всеки един момент е въпрос на целесъобразност; съдът не е компетентен да преценява този въпрос, когато е сезиран с иск по чл. 74 от Търговския закон (ТЗ) срещу решението на общото събрание за освобождаването.