- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията – противоречиви практически разрешения

Правната уредба на електронния търговски регистър, въведена с приемането на Закона за търговския регистър през 2007 г., се базираше върху необходимостта от преодоляване на най-съществените слабости на осъществяваната до този момент търговска регистрация.