- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона

Какво показва съдебната практика