Принтиране

Новите моменти при вписване на особен залог по партидата на търговците

Автор: Бистра Николова,
Мащабните изменения в Закона за особените залози (ЗОЗ), „Държавен вестник“, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г., са израз на разбирането на законодателя за особеното значение на договорите за особен залог за търговския оборот и необходимостта от тяхното законосъобразно сключване и изпълнение.