- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Инфлуенсър маркетинг – същност и основни правни проблеми

Развитието на новите технологии, в частност на интернет, достъпността и усъвършенстването на приемащите устройства през първите десетилетия на ХХI век предлагат нови и непознати досега възможности за комуникация.