Принтиране

Инфлуенсър маркетинг – същност и основни правни проблеми

Автор: Огнян Варадинов, Дара Варадинова,
Развитието на новите технологии, в частност на интернет, достъпността и усъвършенстването на приемащите устройства през първите десетилетия на ХХI век предлагат нови и непознати досега възможности за комуникация.