Принтиране

Фигурата на главния изпълнителен директор в българското дружествено право

Автор: Даниил Паликаров,
Предмет на изследване в настоящата статия ще бъде съществуването на фигурата на главния изпълнителен директор в българското дружествено право, като ще бъде представен и кратък сравнителноправен анализ.