Принтиране

Дружеството с ограничена отговорност и търговската регистрация след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълкувателно дело № 1/2020 г., ОСТК на ВКС

Автор: Николай Колев
В Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълкувателно дело № 1/2020 г., ОСТК на ВКС се съдържат отговори на поредица от въпроси, касаещи ООД и търговската регистрация, които бяха предмет на противоречива съдебна практика.