Принтиране

Договорът за прехвърляне на дружествен дял и вписванията в ТРРЮЛНЦ

Автор: Николай Колев,
1. Страни по установителен иск за нищожност на договор за прехвърляне на дружествен дял