Принтиране

Действие на вписването на прокуриста в търговския регистър

Автор: Георги Стефанов
1. Не са малко разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), които продължават да пораждат спорове относно тяхното квалифициране, тълкуване и прилагане, въпреки че не са променяни от влизане на закона в сила през 1991 г. Към тях се отнасят и чл. 24 и 25 ТЗ относно вписването и заличаването на прокуриста в търговския регистър.