Принтиране

Българската народна банка като институция на банковия надзор

Автор: Сюлейман Башов,
Правни проблеми и особености, свързани със специалния правен режим на БНБ