Принтиране

Акционерите с акции без право на глас и решенията по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон

Автор: Николай Колев,
Постановка на въпроса