Принтиране

Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител

Автор: Георги Хорозов
С § 8 на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 2019 г.) се предвиди ново изискване за издаване на заповед за изпълнение, основано на запис на заповед, менителница или друга ценна книга на заповед.