- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои въпроси във връзка с търговската продажба с предварително плащане на цената

Съгласно разпоредбата на чл. 334 от Търговския закон (ТЗ): „Уговорката за предварително плащане на цената трябва да бъде в писмена форма.